Små børn med autisme

Hjælp til forældre online der ønsker at lære evidensbaserede strategier til deres små børn, der viser tegn på kommunikationsforsinkelse, oplever vanskeligheder med social kommunikation og/eller viser tegn på autisme

Hjælp både børn med og uden diagnose

Det er ikke nødvendigt, at børn har en diagnose for, at  jeg kan hjælpe dig med at få redskaberne til at støtte dit barn. 
Hvordan forældre kan støtte deres små børn med autisme eller formodet autisme
Forældre kan spille en betydelig rolle i at hjælpe spædbørn og børn med udviklingsforsinkelser (eller der viser mulige tegn på autisme) med at engagere sig, kommunikere og lære at være deres bedste selv. 
Forskning indikerer klart, at det er mest effektivt for forældre at begynde at intervenere, så snart de mistænker, at deres baby ikke udvikler sig på en typisk måde.

Trine har omfattende erfaring inden for familierådgivning. Fra at arbejde med et bredt udvalg af familier, der støtter spædbørn og små børn med udviklingsmæssige bekymringer, til at træne pædagogiske personale i at støtte børn med en formodet diagnose.

Jeg er uddannet som ESDM konsulent og arbejder ud fra blandt andet bogen "An Early Start for Your Child with Autism: Using Everyday Activities to Help Kids Connect, Communicate, and Learn" hvor der overordnet set er 10 strategier.
Book en GRATIS afklaringssamtale så vi sammen kan bliver klogere på at hjælpe dit lille barn med autisme
Pige der holder æg foran øjnene
Disse strategiern er beregnet til at hjælpe forældre med bedst muligt at engagere sig og kommunikere med deres barn samt støtte deres barns læring gennem daglige rutiner og aktiviteter.
Inden for hvert strategi får du idéer, som du måske allerede anvender, eller nye strategier, du straks kan begynde at bruge med deres barn.

De 10 stregegier er

1. Fang din barns opmærksomhed
2. Find Smilet!
3. Det Kræver To at Tango
4. Snakkende Kroppe
5. "Gør, som jeg gør!"
6. Lad os blive Tekniske
7. Den Fælles Opmærksomhedstrekant
8. Det er legetid
9. Bevægelse ind i Tale
10. Samle det Hele
ESDM med forældre
I den forældrebaseret udgave af ESDM-modellen bliver forældre coachet til at anvende strategier under deres daglige interaktioner med deres børn, som er blevet vist at fremme social interaktion, kommunikation og læring. Forældrene er eksperter på deres eget barn. Da størstedelen af et barns tid tilbringes med deres forældre, er interaktionen mellem barnet og dets forældre det sted, hvor størstedelen af læring og udvikling finder sted. Forskning viser, at jo mere ESDM/undervisningsstrategier inkorporeres i hjemmemiljøet, desto mere stiger barnets læringsmuligheder; derfor sker læring med en accelereret hastighed.

ESDM forældre sessioner implementerer evidensbaserede interventionsstrategier, terapeutiske lærings- og undervisningsprincipper, dygtig observation og data for at guide interventionen for barnet og familien. Dette er både en standardiseret og meget tilpasselig proces til de unikke behov og udfordringer for hver familie og hvert barn.

Forældrene bliver trænet i grundlæggende ESDM undervisningsprincipper, øver disse nye teknikker med deres barn og konsulent har muligheder for samarbejde om problemløsning og arbejder med konsulentenom anbefalinger til at inkorporere disse lærte teknikker i familiens og barnets daglige aktiviteter.

Barnets fremskridt vurderes regelmæssigt, og familier får udviklingsmæssigt passende mål og strategier for at inkorporere i deres daglige liv for at lette deres barns udvikling.

Hvem er dette for?

Dette program er ideelt for familier med børn i alderen 0-5 år, der er blevet diagnosticeret med ASD eller identificeret som værende i risiko for socialkommunikative sårbarheder.

Hvilke tjenester tilbydes?

Trine er uddannet ESDM konsulent/ Early Start Denver Model (ESDM) konsulent gennem UC Davis MIND Institute, pædagog, kandidat i pædagogisk psykologi og og certificeret  Hun tilbyder private online ESDM forældrerådgivnings samtaler til familier, der leder efter terapeutisk støtte i deres hjemmemiljø med deres barn.

Forældrene lærer at implementere ESDM naturlig intervention i barnets daglige rutiner og interaktioner med barnet.

Familien får udviklingsmål at arbejde med sammen med deres barn, med Trines støtte.

Familien lærer at arbejde med barnets mål i leg og hjemmeaktiviteter med deres barn ved hjælp af ESDM-strategier.

Tilpasset sensorisk kost, adfærdsstøtte og refleksintegration for at tackle de underliggende barrierer/udfordringer, barnet kan have.

Omsorgspersoner får rådgivning i at forstå deres barn bedre, aflæse deres kommunikative signaler og støtte barnets kommunikation.

Styrkelse af båndet og forbindelsen med dit barn.

Træning i håndtering af udfordrende adfærd.

Forskning viser, at forældre, der modtager forældrerådgivning, oplever mindre stress, og børn har mindre alvorlige træk af autisme senere i livet.

Trine guider gennem familierådgivnings samtaler. I form af ugentlige online sessioner med familien og barnet støttes og opmuntres forældrene til at lette deres barns udvikling ved at lære at aflæse deres barns kommunikative signaler, træde ind i deres barns opmærksomhedsfelt, styrke deres barns iboende sociale drivkraft og lette læringen i konteksten af daglig leg og familiens rutiner. 
Familier guides til at skabe udviklingsmæssigt passende lege- og selvplejeaktiviteter for at hjælpe med at opfylde barnets udviklingsmål og fremskynde deres læringshastighed.

I konteksten af relationer lærer børn, hvordan de skal tænke, kommunikere, forstå, opføre sig, udvikle færdigheder og udtrykke deres følelser. 

Trine opmuntrer til læring gennem børns første og vigtigste relationer - deres forældre.
Forældrene lærer at følge deres barns leg, interesser og nå deres barns læringsmål, alt imens de "finder smilet" og styrker båndet med deres barn.

Hvad er programmetets varighed?

Afgørelsen om deltagelsens længde i dette program træffes i fællesskab mellem hver familie og konsulent Mange faktorer kan overvejes, herunder men ikke begrænset til: barnets alder; familiens prioriteringer, bekymringer og læringsmål for dem selv og deres barn; følelse af mestring og anvendelse af ESDM og andre strategier i familiemiljøet; udviklende behov for familie og barn.

Dette program er meget tilpasseligt til hver families unikke behov og situation; det er et partnerskab, vi går ind i, mens vi sammen navigerer rejsen.

Hvor ofte er sessionerne?

Sessioner afholdes typisk ugentligt eller hver anden uge og varer mellem 1-2 timer afhængig af familiens behov.

Hvor afholdes sessionerne?

Sessioner afholdes via zoom. 

Oversigt over kursets 3 moduler

Modul 1

Modul 1: Fundamentet – kom godt i gang!

Består af 10 videoer af 5-20 minutters varighed, som handler om dine værdier, kommunikation og forældrestil. Plus et arbejdshæfte med reflektionsspørgsmål til videre fordybelse.

Modul 2

Modul 2: Dit barn og din opdragelsesstrategi.

Består af 10 videoer af 5-20 minutters varighed, som handler om eksekutive funktioner, selvkontrol og meget mere. Plus et arbejdshæfte med reflektionsspørgsmål til videre fordybelse.

Modul 3

Modul 3: Dine tankemønstre og dine vaner.

Består af 10 videoer af 5-20 minutters varighed, som blandt andet handler om straf og konsekvenser. Plus et arbejdshæfte med reflektionsspørgsmål til videre fordybelse.
Online familierådgivning, hvor du får hjælp til konflikter i familien og børn der har det svært.
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved
crossmenu