IPad: Er du ved at gøre dit barn til en autist?

Hvad kan du gøre for at undgå iPadden?

Hver eneste dag sidder jeg med min iPad eller computer.

Hvem gør efterhånden ikke det?! Sådan er vores samfund ved at udvikle sig og derfor giver det jo også mening at vores børn i en tidlig alder lærer at håndtere en IPad så de ikke kommer bagud når de endelig starte i skole.

Men hvad betyder det for dit barns udvikling at får en IPad i hånden og hvordan kan du brug give dit barn de bedste muligheder for læring gennem en Ipad uden af han mister evnen til at aflæse andre mennesker.

For det, at ikke kunne aflæse et andet menneske, er nemlig det karaktertræk der er mest typisk for mennesker med autisme og der er flere professionelle der er bange for at at netop brugen af en Ipad hos små børn øger risikoen for dette.

Hjerneforsker Albert Gjedde mener at der er stor risiko for netop denne udvikling, hvis for små børn sidder for længe med en IPad.

Grunden til dette er, at en IPad er en todimensionel verden hvorimod den virkelige verden er tredimensionel verden.

Hvis det lille barn lærer at tolke verden, som de gør gennem en IPad vil barnet ikke lærer at aflæse ansigtsmimik, kropssprog og duft.

Det vil betyde at barnet ikke kan lære de sociale spilleregler der er afgørende for at kunne leve og trives i sociale relationer, både i barndommen men også i voksenalderen.

Albert Gjedde bliver bakket op af bland andet familie- og børnepsykolog Camilla Carlsen Bechsgaard som også mener at det er afgørende for at kunne sætte sig ind i andre menneskers tankegang at man tidligt lærer at aflæse andre mennesker.

Dog ser Camilla Carlsen Bechsgaard også fordele ved brug af en IPad.

Den kan nemlig bruges til at træne bestemte færdigheder som f.eks. evnen til at tænke logisk.

Dog er det én slags stimuli og børn(også voksne) har brug for flere forskellige slags stimuli for at udvikle sig.

Men en IPad er jo andet end spil, det er også muligt at læse bøger, se film, tage billeder og se tv på den.

Problemet med en IPad er at den efterhånden er begyndt at blive brugt til at pacificerer barnet.

Både når barnet er ked af det men også når han keder sig, skal vente og er ude og spise.

Hvis du giver dit barn en IPad hver gang han keder sig, mister han muligheden for at lærer at tænke kreativt og aktivere sig selv.

Han kan også miste evnen til at trøste sig selv hvis han altid får en udefrakommende trøst i form af en IPad.

Og så mister han muligheden for at lærer at sine forældre i forhold til hvordan man taler sammen, opfører sig sammen med andre mennesker og hvordan man spiser ude.

I England har der været eksempler på børn helt ned til 4 år der har opbygget en afhængighed i brugen af en IPad.

Dette har ført til at børnene er kommet i et behandlings for at fjerne “abstinenserne”.

Dog er der endnu ikke lavet længerevarende undersøgelser der kan be- eller afkræfte disse formodninger og teorier.

Der er heller ikke opstillet konkrete retningslinjer så hvad skal I som familie rette jer efter?

Det er svært at sige, for alle familier er forskellige, dog er der nogle retningslinjer som jeg vil anbefale;

Gør op med jer selv hvad I vil bruge IPaden til.

Er det tv, film, spil, læring, underholdning, eller kommunikation?

Når I har beslutte hvad den skal bruges til er det også nemmere at opsætte retningslinjer eller regler for brugen af den.

Børn under 2 år skal ikke udsættes for mere end 20 minutters brug af IPad pr dag idet deres evne til at opfatte og bearbejde stimuli stadig er forholdsvis begrænset.

Endvidere er det særlig i de første 3 år at barnet udvikler sin empati og derved sin evne til at sætte sig i andres sted.

Børn mellem 2 og 3 år skal heller ikke udsættes for, for meget “skærmtid”.

Men kan, idet de som oftest har et sprog, bedre verbalt give udtryk for hvis de oplever ubehag ved for meget stimuli.

Generelt frarådes det at børn(og voksne) bruger IPad(smartphone/tv) op til to timer før sengetid da det blå lys i skærmen dæmper udviklingen af melatonin, som er det søvnhormon der gør os trætte.

Efter 3 års alderen kan IPaden bruges mere aktivt i forhold til at aktivere barnet.

Derfor kan tiden sættes op, max en time, dog vil jeg stadig anbefale at den ikke bliver brugt som sovepude eller pacificering.
Ipad og børn
Når de når skolealderen kommer IPaden til at være et redskab, som skal bruges aktivt.

Her bliver det endnu vigtigt at skelne mellem redskab og underholdning og derfor gøre op hvor meget tid der skal sættes af til underholdning i forhold til hvor meget tid IPaden bruges som redskab.

Endvidere er det vigtigt at tænke ind at der nu også er skolen, sfo og kammerater på spil, hvor det at samles om en IPad er en social omgangsform, samtidig med at der er mange der begynder at kommunikere online.

Og husk så at der både er fordele og ulemper ved en IPad.

Det handler om hvordan du som forældre lærer dit barn at bruge den.

Mange Hilsner

Trine
Online familierådgivning, hvor du får hjælp til konflikter i familien og børn der har det svært.
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved
crossmenu