til krav

Som lovet, kommer der her en artikel, hvor vi dykker dybere ned i det at stille krav.

Hvis du har hørt foredraget ved du allerede hvorfor krav kan blive til konflikter og lidt om hvordan du stiller rimelige krav ud fra dit barns dagsform.

Men i denne artikel dykker vi lidt dybere ned i hvad du konkret kan gøre, når du stille krav og hvordan du bedst formulere kravet.

Krav behøver ikke blive til en konflikt
Det er ikke altid, at et krav bliver til en konflikt, men hvis de bliver stillet forkert eller kravet er for højt kan det føre til en konflikt.

Lad os prøve at se på hvordan en hverdagssituation, som du kender, så ville ser ud:

Peter lege inde i stuen med sine dinosaurusser.
Han har leget længe og er meget optaget af sin leg.
Han har bygget en hel verden, ud af andet legetøj og ting fra stuen.
Stuen er omdannet til en hel Jurassic Park.
Det er spisetid og Peters far, Anders, siger at Peter skal rydde op og komme ind og spise.
Peter spørger om det er okay, at han lader legetøjet være, for han vil gerne lege videre med det.
Anders siger, at der ikke er tid efter maden, for der skal han jo i bad og så puttes, så det skal ryddet op.
Peter spørger igen om det ikke nok må blive, for så kan han lege videre med det i morgen.
Anders siger nej og understreger, at nu gider han ikke diskutere det mere og det skal bare ryddet op, så det kan spise.
Peter råber nej.
Anders gå ind til Peter og siger at hvis han ikke rydder op, så gør Anders det.
Peter råber nej og da Anders prøver at flytte legetøjet slår Peter ud efter Anders.

Dette er en typisk situation i mange familier.

Måske er det ikke legetøj men Ipad der skal slukkes eller tøj der skal tages på.

Fælles for alle situationerne er, at den voksne stiller et krav, om at barnet skal gøre noget andet end det han gør lige nu.

Når vi som voksne stiller krav, bliver vi nødt til at sætte os ind i hvor barnet er rent mentalt.

Når et barn er fordybet i en leg eller Ipad er de i en anden verden, og når vi så kommer med vores krav, river vi dem ud af verden.

Dette er for de fleste børn utrolig svært og faktisk også for en del voksne.

Tænk bare på hvordan du selv har det når du sidder og ser en spændende film og dit barn kalder. Det kræver lige lidt at komme “ud af filmen”.

Når vi kalder, fordi aftensmaden er færdig, så har vi jo mentalt være med i processen og vi ved hvornår maden er klar.

Det ved dit barn ikke.

Og det gælder også, når vi skal ud af døren om morgenen.

Vi ved altså hvad der skal ske og i hvilken rækkefølge. Det gør dit barn ikke.

Før Peters far stillede krav

Så hvis Anders i ovenstående eksempel, vil undgå konflikter, når når han stiller krav, så kunne han med fordel tænke de 9 Hér ind.

Det kunne han gøre inden Peter gik i gang med legen. Han kunne går med og fortæller ham følgende:
Peter, nu kan du lege(Hvad) indtil vi skal spise(Hvornår).
Du må gerne tage dit legetøj med ind i stuen(Hvor), men jeg vil gerne have at du kun leger bagved sofaen(Hvem/placering).
Når der er 5 minutter til vi skal spise, kalder jeg på dig og så vil jeg gerne have at du begynder at rydde op(Hvor længe).
Mens du leger laver jeg mad(Hvorfor).
Når jeg siger at maden er klar, vil jeg gerne have at du har ryddet det væk, som ikke er bag sofaen(Hvor meget). Det skal lægges ned i kassen/ind på værelset.(Hvordan).
Og så spiser vi(Hvad så).
Når Anders fortæller Peter hvad der skal ske og hvilke forventninger der er til ham bliver det nemmere for ham at gøre sig klar på, rent mentalt, hvad der skal ske og hvornår.

Når Anders stiller krav
Det havde været en rigtig god ide, at Anders havde overvejet hvordan han stillede kravet.

Anders stiller kravet som en kommando: “Du skal rydde op, vi skal spise”.

Han kunne med fordel have sagt det som anvisninger: “Jeg vil gerne have at du lægger dine dinosaurusser ind på værelset og sætter puderne på plads. Kan du selv eller skal jeg hjælpe?

Hvis Anders havde sagt det på denne ,vil Peter med al sandsynlighed have bedt om hjælp.

For Peter var nemlig på et sted, hvor han ikke kunne honorere kravet om at rydde op selv.

Og der er ikke noget galt i at tilbyde hjælp, når man kan se eller ved, at det er en situation hvor ens barn kan have svært ved at honorere kravet.

Mange frygter, at det så bliver en “dårlig vane” at altid skulle bede om hjælp, men det gør det sjældent.
Det der derimod sker er at relationen mellem dig og dit barn bliver bedre, for I får noget sammen og du presse ikke dit barn ud i en konflikt, ved at stille krav han ikke kan honorere.

Efter Anders havde stillet krav
Når nu Anders har stillet et krav, som ikke bliver stillet på en anvisende måde og hvor Peter ikke er blevet forberedt og det ender i en konflikt.

Så er der kun en ting at gøre.

Det er Taktisk kapitulation

Eller strategisk kapitulation, som handler om, at du i konflikten dropper dine krav.

Jeg talte om det i foredraget “Hvorfor opstår konflikter og hvad skal du gøre for at undgå de fleste.”

Dette er ikke en langsigtet løsning, hvor du dropper alle krav til alle tider, men en metode du kan bruge i konfliktsituationen.

Det er som sagt ikke en langsigtet løsning, men en umiddelbar løsning, du kan bruge når du er i en voldsom konflikt med dit barn.

Hvis du benytter dig af denne metode, er det vigtigt at du forstår, at det ikke er, at give efter for dit barn.

Det handler om at du prioritere.

Afslutning
Du har nu lært mere om hvordan du konkret skal forholde dig i forhold til at stille krav.

Glæd dig til næste tema som handler om “Hvorfor skælder vi ud og hvad kan du gøre i stedet for?”