medlemsklub, forældreklub, morklub, forældreskabsklub, forældresparring, forældrerådgivning, forældrerådgiver, hjælp til familien, familieharmoni, børneopdragelse,

“Dit mindset ændre dit barns opførsel”

Som lovet, kommer der her en artikel, hvor vi dykker dybere ned i dit forældre mindset.

Hvis du har hørt foredraget ved du allerede en del om de 4 forskellige forældre mindset og hvilket et, der er det bedste for dit barn.

Men i denne artikel dykker vi lidt dybere ned i hvordan dit forældre mindset konkret ændre dit barns opførsel.

Din forældre mindset

Du tænker sikkert ikke over det, men din forældre mindset starter allerede i det sekund dit barn bliver født.

Det spæde barn har brug for at mærke at det kommer til en verden der har eksisterede før han blev til og at det altså er en del af noget.

Og det er den første og den vigtigste opgave i forhold til din forældre mindset, nemlig at vise dit barn vejen.

Jeg har mødt mange forældre der sætter sig ned og kigger på deres barn og håber at barnet vil vise dem vejen. Dette er ikke noget der sker i de første leveår men også noget jeg ser hos forældre der har børn i 3,5,8,12 årsalderen.

De spørger barnet hvad han har lyst til, frem for at vise barnet hvad han har brug for og hvad der er det bedste, ikke bare for ham men for hele familien.

Når forældre spørger barnet gør det barnet usikkert. For hvor skulle det lille barn vide det fra.

Børn ved ikke altid hvad der er det bedste for dem og det er først når de når i skolealderen, at det får en langsom forståelse for hvilke konsekvenser deres handlinger har.

Hvis du tænker at dit barn skal vise dig vejen så skal vi arbejde med dit forældre mindset.

Det er nemlig dig der skal vise vejen.

Og det gøre du først og fremmest ved at vise dit barn at livet ikke handler om ham men at han er en del af jeres liv.

“Når man er i centrum er man ikke en del af fællesskabet”

Sådan sagde Jesper Juul og det er netop det der er min pointe.

Hvis du lader dit barn vise vejen bliver barnet i centrum og når man er der bliver barnet ikke en del af familiens fællesskab men bliver i stedet sat på en piedestal.

Børn har brug for at føle, at der er en mening med at de er kommet til verden

Mennesket er et flokdyr og det betyder at vi trives når vi føler os som en del af fællesskabet.

Det betyder også at hvis et menneske bliver isoleret fra fællesskabet så ser man også at mennesket protestere og måske endda gør oprør.

På samme måde er det med barnet.

Hvis et barn ikke føler sig som en del af fællesskabet så vil han protesterer eller gøre oprør.

Det kan være at han;

– Ikke inddrages i familiens gøremål
– Ikke inddrages i familiens samtaler
– Ikke bliver hørt og forstået
– Ikke bliver set og anerkendt for den han er

Og når det sker så vil han opføre sig på en måde så han bliver set og hørt også selvom det ikke er på den positive måde.

Derfor kan du med fordel arbejde på at ændre dit forældre mindset så du i stedet for at tænke ham som et barn der skal skånes, skal til at tænke ham som et barn der er en del af jeres familie og på lige fod med jer voksne skal bidrage.

Det kan være han selv skal smide sit tøj til vaske
Det kan være han hjælper med middagsmaden
Det kan være han selv smøre sin madpakke
Det kan være han hjælper med at købe ind
Det kan være han bestemmer hvad I skal spise hver onsdag og selv eller med hjælp laver maden.
Det kan være han bliver spurgt om hvad han synes om en oplevelse eller en situation.

Når du involvere dit barn og anerkender ham som et vigtigt medlem af familien vil hans adfærd langsom ændre sig til det bedre. For børn der føler sig som en del af fællesskabet opføre sig ordentligt hvis de kan.

Og hvis de ikke kan så skal vi ændre måden vil stille krav til vores børn.

Det er aldrig for sent

Har du et forældre mindset der gør at dit barn ikke er blevet involveret i familien så er det ikke for sent at ændre det og det er heller ikke for sent at inddrage dit barn.

Dog skal du vide at jo ældre dit barn er jo svære er det at få dem involveret og det er det fordi det naturlige vindue er forpasset. Men det er altså ikke umuligt.

En god måde er at sige til dit barn at du gerne vil tale med ham og så fortælle at du må indrømme at du ikke har været god nok til at inddrage ham.

Og så fortæl at det er dit ansvar at involvere ham i familiens gøremål og at det nu bliver lavet om. Og så begynd at involver ham, lige som du ville gøre med et lille barn.

Start med de små ting som selv at smide bleen i affaldsspanden, eller smide tøjet i vasketøjskurven og så arbejd dig op af.

Men det ikke kun i forhold til at inddrage dit barn

Når vi taler om forældre mindset handler det ikke kun om hvordan du involvere dit barn i familien. Det handler også om hvordan du tænker om for eksempel konflikter.

Her er det vigtigt at du ikke frygter konflikten men i stedet er klar til at tage den.

Altså at du signalere tydeligt over for dit barn at du mener hvad du siger og siger hvad du mener.

Og derfor nytter det ikke noget at diskutere.

Du kan også med fordel udstråle at du kan bære det ansvar på din skulder når dit barn bliver vred uden at du bliver ked af det eller vred selv.

Du kan altså rumme dit barns følelser.

For når du står fast så har du taget ansvar for konflikten og beslutningen bliver din. Dermed viser du dit barn vejen.

Afslutning

Du har nu lært mere om hvordan du konkret kan arbejde med dit forældre mindset så du kan ændre dit barns opførsel.

Glæd dig til næste tema som handler om “Boost dit barns selvværd og hjælp dit barn med at få succes?”