Konflikter opstår kun når vi er afhængig af hinanden

Konflikter med børn, børneopdragelse, forældrerådgiver, familierådgiver, børneopdragelse, glade børn, trivsel i familien
Vi taler så tit om konflikter men oftest er vi, hverken professionelle eller forældre klar over hvad det er der gør en konflikt til en konflikt
Og når vi ikke kender delelementerne i konflikten, kan det være svært at se hvordan man kan undgå den.

Tor-Johan Ekeland er norske professor og er kommet med denne definition

“Vi kan tale om konflikt, når forskelle mellem mennesker, der er afhængige af hinanden, opfattes som uforenelige og truende i forhold til deres egne behov og interesser, og når der skabes spændinger og følelser, fordi en af parterne oplever, at den anden bruger magt til at påvirke situationen til egen fordel.”
Hvis vi prøver af pille denne definition lidt fra hinanden kan vi se at der er 5 delelementer eller 5 faktorer der skaber en konflikt
1. Forskelle mellem mennesker
Altså at vi har forskellige synspunkter. Dette er et af de steder en konflikt oftest starter. Du ser verden gennem dine øjne og dit barn ser verden gennem hans. Og hvis du ikke formår eller dit barn ikke formår at se dit synspunkt opstår konflikten.
2. Mennesker som er afhængig af hinanden
Altså at vi enten emotionelt, fysiologisk eller økonomisk er afhængig af en anden. Dit barn er afhængig af dig og står derfor i en position hvor du har overtaget. I pædagog verden taler vi om definitionsmagten.

Det skal forstås som at de voksne afgør hvad der er godt og skidt, acceptabelt eller uacceptabelt. Derfor er de voksne i en magtfuld position overfor børn, når det gælder barnets egne oplevelser.
3. Uforenelige eller truende i forhold til egne behov eller interesser
Altså at den anden parts behov enten truer eller er uforenelige med egne behov og opfyldelse af disse. Det skal forstås som at det krav du stiller ikke er foreneligt med dit barns behov og at når du kræver en bestemt ting, som går mod dit barns behov, truer det muligheden for at få opfyldt behovet.
4. Skabelse af spændende eller følelser. Altså at truslen om at ens behov ikke kan opfyldes skaber følelser og/eller spændinger
Det vil sige at når denne tidligere omtalte trussel skaber spændinger i kroppen hos dit barn. Disse spændinger skal ud på en måde hvilket kan komme til udtryk som fysiske reaktioner.
5. Oplevelse af at den anden part bruger magt for at påvirke situationen til egen fordel. Altså at der bliver brugt enten psykisk eller fysisk magt til at påvirke situationen
Det vil sige, som nævnt tidligere, at du bruger den magt som forældre til at påvirke dit barn til at gøre det du beder om eller at du rent fysisk flytter/bærer dit barn til eller væk fra en situation.
Vil du vide mere om konflikter og hvordan du kan undgå dem med dit barn?

Så tilmeld dig e-mail listen fra Naturligopdragelse.dk og vær sikker på at du modtager alt det jeg deler om børn og konflikter.
Det var alt for i dag.

Mange hilsner

Trine
Online familierådgivning, hvor du får hjælp til konflikter i familien og børn der har det svært.
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved
crossmenu