Vi taler så tit om konflikter men oftest er vi, hverken professionelle eller forældre klar over hvad det er der gør en konflikt til en konflikt.

 

Og når vi ikke kender delelementerne i konflikten, kan det være svært at se hvordan man kan undgå den.

Konflikter med børn, børneopdragelse, forældrerådgiver, familierådgiver, børneopdragelse, glade børn, trivsel i familien

Tor-Johan Ekeland er norske professor og er kommet med denne definition. 

 

“Vi  kan  tale  om  konflikt,  når  forskelle  mellem  mennesker,  der  er afhængige  af  hinanden,  opfattes  som  uforenelige  og  truende  i forhold  til  deres  egne  behov  og  interesser,  og  når  der  skabes spændinger  og  følelser,  fordi  en  af  parterne  oplever,  at  den  anden bruger  magt  til  at  påvirke situationen  til egen fordel.”

 

Hvis vi prøver af pille denne definition lidt fra hinanden kan vi se at der er 5 delelementer eller 5 faktorer der skaber en konflikt.

 

1. Forskelle mellem mennesker.

Altså at vi har forskellige synspunkter. Dette er et af de steder en konflikt oftest starter. Du ser verden gennem dine øjne og dit barn ser verden gennem hans. Og hvis du ikke formår eller dit barn ikke formår at se dit synspunkt opstår konflikten.

 

2. Mennesker som er afhængig af hinanden. 

Altså at vi enten emotionelt, fysiologisk eller økonomisk er afhængig af en anden. Dit barn er afhængig af dig og står derfor i en position hvor du har overtaget. I pædagog verden taler vi om 

definitionsmagten.

Det skal forstås som at de voksne afgør hvad der er godt og skidt, acceptabelt eller uacceptabelt.  Derfor er de voksne i en magtfuld position overfor børn, når det gælder barnets egne oplevelser. 

 

3. Uforenelige eller truende i forhold til egne behov eller interesser.

Altså at den anden parts behov enten truer eller er uforenelige med egne behov og opfyldelse af disse. Det skal forstås som at det krav du stiller ikke er foreneligt med dit barns behov og at når du kræver en bestemt ting, som går mod dit barns behov, truer det muligheden for at få opfyldt behovet.

 

4. Skabelse af spændende eller følelser. Altså at truslen om at ens behov ikke kan opfyldes skaber følelser og/eller spændinger. 

Det vil sige at når denne tidligere omtalte trussel skaber spændinger i kroppen hos dit barn. Disse spændinger skal ud på en måde hvilket kan komme til udtryk som fysiske reaktioner. 

 

5. Oplevelse af at den anden part bruger magt for at påvirke situationen til egen fordel. Altså at der bliver brugt enten psykisk eller fysisk magt til at påvirke situationen. 

Det vil sige, som nævnt tidligere, at du bruger den magt som forældre til at påvirke dit barn til at gøre det du beder om eller at du rent fysisk flytter/bærer dit barn til eller væk fra en situation. 

 

Vil du vide mere om konflikter og hvordan du kan undgå dem med dit barn?

 

Så  tilmeld dig e-mail listen fra Naturligopdragelse.dk og vær sikker på at du modtager alt det jeg deler om børn og konflikter.

 

Du kan tilmelde dig herunder.

Navn:
E-mail:

 Det var alt for i dag.

Mange hilsner

Trine