Neuroaffektiv Analyse til børn med udfordringer, vrede og aggression

Neuroaffektiv analyse

Find ud af på hvilket niveau dit barn er udfordret og få konkrete redskaber til at hjælpe dit barn

Hvad er den Neuroaffektive Analyse?

Den Neuroaffektive Analyse er et værktøj, der hjælper med at forstå dit barns følelsesmæssige verden. 

Den Neuroaffektive Analyse er et redskab, der hjælper dig som forælder med at forstå dit barns følelsesmæssige verden på tre forskellige niveauer: 

- Det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering;
- Det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer; 
- Og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. 

Analysen består af 15 udsagn, der danner grundlag for at vurdere dit barns generelle følelsesmæssige funktion og nærmeste udviklingszone.

Hvordan hjælper analysen?

Ved at bruge analysen bliver dit barns sårbarheder og ressourcer synlige, hvilket giver dig mulighed for at planlægge mere præcise interventioner for at støtte dets følelsesmæssige udvikling.

Neuroaffektiv analyse - Hjælp til forældre med børn med udfordringer udfordring
Analysen giver også en dybere forståelse af, hvordan dit barn fungerer på hvert af de tre niveauer samt hvordan de tre niveauer påvirker hinanden.

Analysen inkluderer også almindelige oplysninger om dit barns liv og netværk.
Udover at give en vurdering af følelsesmæssig funktion og udviklingszone, tilbyder analysen også idéer til, hvordan du som forælder kan støtte dit barn på tre forskellige følelsesmæssige niveauer.

Hvem kan bruge den Neuroaffektive Analyse?

Den er skræddersyet til forældre og andre omsorgspersoner, der ønsker at støtte deres barns emotionelle udvikling.

Jeg er certificeret i at udføre Neuroaffektiv analyse ved Susan Hart


Hvordan foregår en NAA

Undersøgelsesdel

Efter du har valgt at investere i en NAA, finder vi en tid der passer dig og så går undersøgelsesarbejdet igang.
Vi mødes online via Zoom og jeg stiller dig 15 spørgsmål der kommer hele vejen rundt om dit barn. Sammen scorer vi dit barn ud fra hvert spørgsmål. 
Der er ingen rigtige eller forkerte svar.
Det tager ca 1 time.

Analyse

Jeg går i gang med selve analysen. Her gennemgår jeg scoren og finder ud af hvor dit barn er udfordret.
Jeg skriver dig en rapport med mindst 3 konkrete læringsmål og kommer med bud på lege og aktiviteter der understøtte dit barns udvikling.
Det tager ca 1½ time. Jeg skriver en mail når analysen er lavet.

Tilbagemelding og præsentation af rapport

Vi finder en tid der passer dig og mødes online via Zoom.
Jeg giver en tilbagemelding på analysen og præsentere rapporten. De forskellige aktiviteter og lege der understøtte dit barns udvikling præsenteres også. 
Du får efterfølgende rapporten tilsend som PDF fil.

Neuroaffektiv analyse

kr. 3697,- inkl. moms

Få en viden om dit barns udfordringer og konkrete redsaber til at understøtte dit barns udvikling
Ja tak at få redskaberne til at hjælpe mit barn
Online familierådgivning, hvor du får hjælp til konflikter i familien og børn der har det svært.
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved
crossmenu