[7 af 30] Advarsel: Det sker, hvis dit barn ikke lære at lytte!

Sociale færdigheder, sociale kompetencer, børn, børneopdragelse, barndom, forældre, forældrerådgiver, lytte, hjælp til børn
Kære du

Kan du huske sidst det skete? Altså den dag hvor du havde noget, du syntes var vigtigt, at fortælle og modparten lyttede ikke ordentligt efter.

Det er sårende

Det er irriterende

Det er respektløst

Faktisk er det ikke mange dage siden at jeg læste en artikel om, at en japansk sumobryder havde givet sin ven kraniebrud. Fordi vennen, under deres samtale havde tjekket sin telefon.

Det er selvfølgelig ekstremt for voksne.
Men det er ikke helt ualmindeligt, at børn reagere fysisk når de bliver udsat for at andre ikke vil hører på dem.

Børn lære gennem kommunikation. Og fra de får lært sproget bliver det mere og mere gennem den verbale kommunikation. Derfor er det vigtigt, at børn får tid og plads til at træne denne form for kommunikation.

Men kommunikation kræver at der er to partner. En der taler og en der lytter.

Børn bliver født med evnen til at lytte. Det er et af deres vigtigste redskaber i forhold til at lære verden at kende.

Men når børn har lært, at lytte, lærer de at tale.

Hvilket er godt.

Når de når omkring 3 års alderen begynder de at lære at føre en samtale. En samtale er nemlig en videreudvikling af den simple kommunikation.

En samtale kræver lige som kommunikationen 2 parter, en der lytter og en der taler. Disse roller skiftes man til at tage under en normal samtale.

Men det kræver øvelse og mange års træning før dit barn kan mestre en samtale.

Derfor skal du starte allerede nu

Start med at blive bevidst om, om dit barn lytter.

Og her mener jeg ikke om han/hun høre efter. Men om dit barn lytter når I læser en historie eller når I taler om noget I har oplevet.

Jo yngre dit barn er jo kortere tid kan du forvente at dit barn kan lytte. Samtidig kan du også forvente at hvis der sker meget omkring dit barn, så er sandsynligheden mindre for at dit barn kan høre efter.

Hvis dit barn kan lytte så er det bare med at fortsætte med det du gør. Tal med dit barn, læs med dit barn og lyt til dit barn.

Hvis du oplever at dit barn ikke kan lytte er det vigtigt, at du prioriterer at bruge lidt tid på at lære dit barn det.

Og ikke bare for din skyld.

Men for dit barns skyld.

For dit barn vil blive mødt negativt hvis han/hun ikke kan lytte.

For der er ingen børn der gider lege med et barn der ikke også høre på hvad de andre har lyst til.

For der er ingen børn der invitere et barn ind i legen hvis barnet ikke kan høre efter hvordan reglerne er.

For der er ingen voksne (ud over barnets forældre og måske bedsteforældre) der gider tale med et barn der ikke lytter på hvad der bliver fortalt.

For der er ingen voksne der gider tale med et barn der kun venter på at det bliver hans/hendes tur til at tale.

Derfor skal du lære dit barn, at lytte.

Hvordan?

Du starter som sagt med at med at lytte til dit barn for at se om han/hun lytter til dig.

Du kan prøve at føre en ganske normal samtale hvor du fortæller lidt om et emne og så spørger dit barn om noget.

Hvis dit barn svare inde for det emne du har valgt viser det dig, at dit barn lytter.

Du kan også spørger direkte om dit barn kan fortælle dig hvad du lige har sagt. Hvis han/hun ikke kan er det tydeligt at dit barn ikke lytter.

Når du nu er opmærksom på det er det vigtigt at du i det næste stykke tid påpeger hver gang dit barn ikke lytter.

Sig gerne ting som, “Nu kan jeg se at du ikke lytter til hvad jeg siger. Jeg vil gerne have at du høre efter hvad jeg siger.”

En god aktivitet til at træne dit barns evne til at lytter er legen “Gentag efter mig.”

I skal være 2. Den voksne eller ældste starter med at sige et rim, remse eller en kort sætning der lyder sjov. For eksempel: “Når jeg står op, så får jeg en prop.”

Den anden deltager skal så gentage rimet/remsen/sætningen. Hvis det lykket får han/hun et point. Hvis det ikke lykkes får den der sagde rimet/remsen/sætningen et point.

Så er det den anden tur.

Legen kan fortsætte til en når 5 point eller 10. Det er op til jer.

Legen kræver at dit barn lytter til hvad du siger. Men den er også god til at styrke dit barns hukommelse og til at træne sproget generelt. Det er vigtigt at du som den voksne selvfølgelig tilpasser sværhedsgraden til dit barn evner.

Jo yngre jo korter sætninger.

Hvis dit barn ikke er specielt motiveret er det en god ide at sætte en præmie på spil. Det skal være noget dit barn gerne vil vinde. Som for eksempel en is, mulighed for at vælge aftensmaden, en tur i svømmehallen, mulighed for at spille på IPad eller andet.

Husk ikke at lade dit barn vinde, men giv samtidig dit barn mulighed for at vinde ved at tilpasse niveauet til dit barn.

Hvis du leger denne leg vil du hjælpe dit barn med at udvikle sine sociale færdigheder.

Som så igen vil hjælpe dit barn med at indgå i sociale relationer.

Som så igen vil give dit barn mere selvværd og større selvtillid.

Som så igen vil styrke dit barn til at få den bedste fremtid.

Det var alt for i dag.

Hav en fantastisk mandag.

Mange hilsner

Trine

P.S Husk hvis du synes det er svært så har du altid mulighed for at få sparing enten på mail eller over Skype. Du kan læse meget mere om hvordan her
Online familierådgivning, hvor du får hjælp til konflikter i familien og børn der har det svært.
© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved
crossmenu