Derfor slår børn også, er endnu et blogindlæg under temaet “Hvorfor slår børn?”

Kære du

I det næste par indlæg vil jeg fortælle dig om flere grunde til at dit barn slår og bliver aggressive.

Familier, de skønne møgungers klub, børneopdragelse, værdifuld, forældreskab, børn der slår,aggressive børn, vrede børn, udadreagerende børn, eksplosive børn,

Hvis du er mere interesseret i aggression og hvad du kan gøre hvis dit barn slår så tjek min nye klub ud. 

 

De skønne møgungers klub er en online klub til dig der oplever at det er svært at være forælder til en 3-8 årig der ikke hører efter, som slår, bider, sparker, svarer igen og griner af dig eller løber væk, når du irettesætter. 

 

Det er også til dig der savner konkrete og hurtigvirkende redskaber og metoder til at undgå alle de konflikter du kommer i med dit barn. 

 

Og til dig der savner at vide hvad du skal gøre når konflikten er opstået altså i selve konfliktsituation og bagefter. 

 

Og til dig der savner generelle redskaber til at håndtere hverdagen med dit 3-8 årige barn som til tider har en uhensigtsmæssigt opførelse. 

 

Du kan læse meget mere her.

 

Nå, men tilbage til hvorfor børn slår.

 

Behovet for at være betydningsfuld i andre menneskers liv.

 

 

Alle har brug for at have en som man betyder noget for.

 

Det gælder både børn og voksne.

 

Og når det handler om børn er det ALTID de voksnes ansvar.

 

At have betydning for andre betyder ikke, at man gør alt hvad de siger eller “please” dem på anden måde.

 

Men det betyder, at det gør en forskel om man er der eller ej. Man har værdi for den man er og ikke for det man kan tilbyde.

 

Til daglig ser jeg desværre børn, der kommer fra familier, hvor de ikke oplever at de er betydningsfulde.

 

Det starter allerede når de er helt små, hvor det at blive set, hørt og accepteret for den de er, gør at de oplever at de har betydning.

 

De børn som ikke oplever at have betydning kommer ofte fra familier som ikke har tid/overskud til at se dem.

 

Det kan være alt lige fra den dårlig stillede familie, som grundet dårlig arbejdssituation, manglende netværk og evt misbrug ikke har overskud til at se sit barn til den velstillede familie som ikke har tid, grundet meget arbejde, mange sociale forpligtelser og evt manglende kontakt med barnet da de har au pair til det praktiske arbejde.

 

Men jeg oplever også børn der kommer fra familier hvor de er betydningsfulde og så kommer i en daginstitution. Og her grundet det ene eller andet, ikke formår at blive betydningsfulde for hverken personalet eller de andre børn.

 

Det at de ikke bliver betydningsfulde sker ofte på grund af flere omstændigheder.

 

Blandt andet har det en betydning hvilken børnegruppe de kommer ind i, og personalets overskud.

 

Som desværre er stødt faldende grundet massive besparelser og dårlige arbejdsvilkår inden for den offentlige sektor.

 

Men det har også stor betydning hvilken adfærd det enkelte barn møder verden med.

 

Desværre oplever jeg, at børn der kommer fra familier der i bedste mening, har givet deres barn alt(opmærksomhed, tid, ting).

 

Og aldrig givet dem modstand ofte har børn der ikke føler sig betydningsfulde, idet at en værdifuld relation skal gå begge veje.

 

Men kun at modtage gør ikke, at et barn føler sig betydningsfuld.

 

Så hvis dit barn slå så kan de være fordi han ikke oplever sig betydningsfuld hos dig, blandt søskende, blandt venner, hos personalet i daginstitutionen eller blandt sine legekammerater.

 

Det var alt for i dag.

Husk at hvis du er interesseret i konkrete og brugbare redskaber så kan du lige nu melde dig ind i De skønne møgungers klub lige her.

Hav en dejlig dag.

 

Mange hilsner

Trine